2023
II
14
wt.

Plan zajęć TCS

Tak przedstawia się plan zajęć Tarnowskiego Centrum Senioralnego w miesiącach styczeń-czerwiec