2019
III
23
sob.

Noc sów w ramach ogólnopolskiej akcji Ptaki Polskie

fot. Tomasz Koryl