każdy
pon
10:00
do
IV
30

Gimnastyka dla Seniora gr. II

Zajęcia gimnastyczne realizowane w sali gimnastycznej w oficynie pałacu lub gdy jest sprzyjająca aura w parku kompleksu Pałacu Jankowice.

zapisy: Tarnowskie Centrum Senioralne