każdy
czw
10:00
do
IV
30

Gry i formy stymulujące funkcje poznawcze

Zajęcia prowadzone w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem pedagogów i Animatorów KLANZA

zapisy: Tarnowskie Centrum Senioralne