Termy dla Seniora

Każdy senior, tj.osoba, która ukończyła – kobiety 60 rok życia i mężczyźni 65 rok życia, zamieszkująca Gminę Tarnowo Podgórne  oraz posiadająca Kartę Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne, jest uprawniony :

1. Do ulgi w korzystaniu z Tarnowskich Term Sp. z o.o. wznosząc opłatę jednorazową w wysokości 15 zł z zastrzeżeniem, że wejście na termy jest w godzinach 9.00-13.00 od poniedziałku do piątku,

2. Opłata obejmuje również udział w zajęciach, organizowanych w tym czasie dla seniorów.

3. Uprawnienie seniora w przypadku wejścia opisanego wyżej obejmuje łącznie 3 h pobyt.

Bilet Senior TP* – pobyt 3 h- 15 ZŁ
wejście na basen – poniedziałek-piątek – 9:00 – 13:00
* warunkiem skorzystania  z oferty jest: posiadanie Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie 65. roku życia przez mężczyzn oraz 60. roku życia przez kobiety

Zajęcia Aqua Senior

Zajęcia Aqua Senior:

*Zajęcia w ramach wykupionego biletu na basen.