/* VOID */

Ewa Jańczak

Inspektor ds. współpracy międzysektorowej i kulturalno-oświatowej

Tel. 61 10 10 402
Kom. +48 510 166 717
ewa.janczak@tarnowo-podgorne.pl

ZADANIA

  • Kierowanie działań mających na celu wyłonienie lokalnych liderów – seniorów oraz udzielanie im merytorycznego wsparcia w zakresie wprowadzania inicjatyw społecznych
  • Motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój partycypacji społecznej, budowanie lokalnych koalicji i stałych partnerstw w zakresie prowadzenia inicjatyw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych
  • Projektowanie oraz wdrażanie nowych form uczestnictwa w kulturze i sztuce na terenie Pałacu Jankowice
  • Organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania relacji międzypokoleniowych
  • Podejmowanie działań wspomagających rozwój wolontariatu (prowadzenie szkoleń oraz wsparcie merytoryczne)
  • Współpraca z krajowymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zadaniach.
  • Współdziałanie z funkcjonującymi na terenie Gminy placówkami oświatowymi, zdrowotnymi, sołectwami, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Profesjonalnie

  • Pedagog, menedżer kultury, lubiąca ludzi i wspólne działania. Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, oraz studiów podyplomowych Zarządzania Oświatą (UAM) oraz Menedżer Kultury (WSUS). Posiada doświadczenie przy realizacji nowatorskich projektów dla Seniorów oraz międzypokoleniowych. W pracy wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobywane podczas szkoleń, warsztatów oraz konferencji. W podejmowanych działaniach wykorzystuje metody Design Thinking oraz elementy grywalizacji, współpracuje między innymi z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA przy realizacji ogólnopolskiego innowacyjnego projektu informatycznego dla Seniorów w partnerstwie z Gminą Tarnowo Podgórne, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, Uniwersytetami i Uczelniami Wyższymi oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Prywatnie

  • Założycielka i pasjonatka ogrodów społecznych, arteterapeutka.