Monika Rutkowska

Dyrektor Pałacu Jankowice

Tel. 61 10 10 403

Zadania

Kierowanie działalnością Pałacu Jankowice

Nadzór, administrowanie i zarządzanie obiektami oraz terenami rekreacyjnymi znajdującymi się w użytkowaniu Pałacu

Zapewnienie funkcjonowania i ciągłości działalności Pałacu Jankowice, warunków jego działania, a także organizację pracy

Reprezentowanie Pałacu i podejmowanie decyzji służących realizacji zadań statutowych

Profesjonalnie

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Politechnice Poznańskiej. Pomysł na pracę w samorządzie zrodził się z potrzeby zgłębiania wiedzy prawniczej. W pracy stosuje zasadę, że wiedza to klucz do sukcesu i zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości.

Prywatnie

Tancerka, entuzjastka polskiego folkloru i skoków spadochronowych. Od dziecka obyta ze sceną, tańcząca w zespołach ludowych (Lubuskim ZPiT i ZPiT Lusowiacy). Poczucie estetyki wizualnej oraz twórcze, kreatywne myślenie to zasługa Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, które ukończyła w Zielonej Górze, na kierunku wystawiennictwo. Wychowanie przez sztukę wyposażyło ją w wiedzę o kulturze i wykształciło wrażliwego odbiorcę. Ma otwarty umysł bo każda propozycja otwiera dla niej nowe drzwi.