2019
XII
10
wt.

Świąteczne spotkanie z Tarnowskim Centrum Senioralnym