2019
XII
10
wt

Świąteczne spotkanie z Tarnowskim Centrum Senioralnym