2020
III
12
czw.

Zajęcia odwołane, Pałac zamknięty

UWAGA !

Mili, informujemy, że wszystkie zajęcia Tarnowskiego Centrum Senioralnego,

w tym realizowane w ramach projektu:„Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące”

oraz imprezy kulturalne Pałacu Jankowice

zostają ODWOŁANE do 25.03.2020 włącznie.

Pałac na ten czas zostaje zamknięty. W razie pytań zapraszamy to kontaktu pod nr tel. 61 10 10 402, 510 166 717

Pozdrawiamy Was ciepło, dbajcie o siebie,

Zespół Pałacu Jankowice

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.