List 33

Zaprezentowany list został odwzorowany na podstawie eksponatów ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.