2022
VII
21
czw.

III Bal Seniorów w Pałacu Jankowice

Fot. Agata Ożarowska