każdy
wt
09:00

Choreoterapia

Choreoterapia to metoda pracy z ciałem i dźwiękiem, która według najnowszych badań pozwala zachować sprawność pamięci do 70% efektywniej niż aktywności typu: jazda na rowerze, pływanie, czytanie czy rozwiązywanie krzyżówek.

Marzena Śniarowska- Thatlik wskazuje następujące walory i korzyści płynące z udziału w zajęciach prowadzonych metodą choreoterapii:

– ekspresja – bierze pod uwagę kierunek charakter ruchu oraz rytm

– eksploracja – Uczestnik staje się świadomy swoich mocnych i słabych stron – samoświadomość

– rozwój –  szukanie nowych form ekspresji,

– harmonizacja – symbioza zachodząca pomiędzy ciałem i psychiką

– uruchamiająca – aktywizowanie twórczego potencjału „ napędzanie” do dalszych działań

– uwolnienie – możliwość odprężenia się

– wymiana – przestrzeń pozyskania wiedzy o sobie

samym oraz swojej roli w budowaniu relacji z innymi osobami.