każdy
czw
10:30

KLANZA dla Seniora

Spotkania z metodą Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, adresowane do Seniorów, którzy chcą w aktywny sposób spędzić czas poszerzając jednocześnie wiedzę i umiejętności, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi wnuków. Szkoła uczy jak odpowiedzialnie pomagać rodzicom. Stawia na twórczą edukację, zabawy aktywnie angażujące dziecko i pobudzające jego ciekawość świata. Metoda warsztatowa pozwala na wymianę doświadczeń, stwarza przestrzeń do rozmowy o trudnościach, a praca w grupie jest świetną okazją do wspólnego spędzania czasu, uczy zasad pozytywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Będąc w grupie można wiele zrobić na rzecz dzieci- tworzyć okazje do wspólnej zabawy, wycieczki, zainteresować literaturą poprzez opowiadania, teatr, wykonywanie różnych zadań przybliżających tradycję w jakiej wychowali się dziadkowie. Można także lepiej zadbać o swoje zdrowie i sprawność by dłużej być samodzielnym i pomocnym dla innych.

Prowadząca: mgr Krystyna Dyba

zapisy: Tarnowskie Centrum Senioralne