2020
I
26
niedz.
12:00

AtmoSFERA POEZJI Z Mieczysławem Hryniewiczem

W ostatnią niedzielę miesiąca, 26 stycznia o godzinie 13:00, spotkamy się z Mieczysławem Hryniewiczem, który przybliży słuchaczom polską poezję żydowską XIX wieku autorstwa m.in. Karola Dresdnera, Jakuba Rotwanda, Adolfa Jakuba Cohna, Judy (Juliana) Klaczko i Aleksandra Kraushara. Na wiolonczeli zagra Marcin Baranowski – artysta Orkiestry Teatru Muzycznego w Poznaniu.

AtmoSFERA POEZJI odbywa się we współpracy z Teatrem Muzycznym w Poznaniu oraz poznańskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Opiekę merytoryczną obejmuje prezes Oddziału, prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak z UAM w Poznaniu.


*bezpłatne wejściówki dostępne od 13 stycznia 2020 w godzinach otwarcia pałacu. Regulamin dystrybucji wejściówek oraz szczegółowe informacje dostępne są w biurze pałacu, na stronie: www.palacjankowice.pl oraz pod numerem telefonu: 61 10 10 400.