2022
III
27
niedz.
13:00

AtmoSFERA Poezji z Martą Herman

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – twórczości tej autorki zostanie poświęcone marcowe spotkanie w ramach „AtmoSFERY POEZJI”, podczas którego wystąpi aktorka teatralna
i filmowa Marta Hermann. Dopełnieniem spotkania z muzycznej strony, będzie program przygotowany przez skrzypaczkę orkiestry Teatru Muzycznego w Poznaniu – Dominikę Kraszewską.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891-1945), po­et­ka i dra­ma­to­pi­sar­ka, zna­na jako „Pol­ska Sa­fo­na”, uro­dzi­ła się w Kra­ko­wie, w ma­lar­skiej ro­dzi­nie Kos­sa­ków. Dzia­dek – Ju­liusz i oj­ciec Woj­ciech byli ma­la­rza­mi, zna­ny­mi zwłasz­cza dzię­ki ob­ra­zom koni i scen ba­ta­li­stycz­nych
z udzia­łem ka­wa­le­rii. Cześć tych malarskich dzieł mieliśmy okazję gościć w Pałacu Jankowice, latem 2019 roku.

Mata Herman jest absolwentką Wydziału Aktorskiego PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi. W latach 2015-2018 współpracowała z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, w którym wystąpiła m.in. w spektaklu „Wesołe kumoszki z Windsoru” w reżyserii Pawła Aignera. Od 2019 roku można ją zobaczyć na deskach Teatru Nowego w Poznaniu w takich spektaklach jak: Siostry! (reż. P. Kruszczyński) lub Pan Tadeusz (reż. M. Grabowski). Na dużym ekranie występowała miedzy innymi w filmie Kamerdyner (reż. F. Bajon) a także gościnnie w serialach: Barwy szczęścia oraz Komisarz Alex.

Serdecznie zapraszamy w niedzielę 27 marca 2022 roku o godzinie 13:00 do Pałacu Jankowice.

* Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 21. marca 2022 pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 20:00 | sobota – niedziela w godzinach 12:00 – 20:00). Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl