2019
XI
23
sob.
14:00

Budowanie zasobów zdrowia i motywacji – wykład

Serdecznie zapraszamy, w ramach Tarnowskiego Centrum Senioralnego, na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie poruszona tematyka radzenia sobie ze stresem związanym z chorobą. Zostaną przybliżone sposoby dbania  o swoje zasoby osobiste, dowiemy się także jak je wzbogacać, jak rozmawiać z innymi chroniąc swoje granice jak budować motywację do codziennych aktywności mimo trudności wynikających z chorób, jak wspierać innych dbając jednocześnie o siebie.

Wykład poprowadzi Beata Kaczmarek – neuropsycholog.

Spotkanie realizowane z programu Ministerstwa Zdrowia pt. „Wsparcie Psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich” w ramach wieloletniego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.