2023
X
07
sob.
13:00

„Ród Wazów. Z ziemi szwedzkiej do Polski”

„Ród Wazów. Z ziemi szwedzkiej do Polski” w ramach IV edycji z cyklu” Z Rodziną Engeströmów”

Zapraszamy serdecznie 7. października o godz. 13.00 na wydarzenie zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Larsa i Wawrzyńca Engeströmów w Ceradzu Kościelnym. W programie wydarzenia m. in. kilka słów wstępu od Prezesa Stowarzyszenia Larsa i Wawrzyńca Engeströmów pana Tadeusza Grabskiego, konkurs wiedzy o Rodzie Wazów, wykład oraz ogłoszenie wyników Konkursu Plastycznego i Wiedzy o Rodzie Wazów, wraz z wręczeniem nagród.

500 lat temu w 1523 roku Gustaw I Waza po wygraniu wojny z Duńczykami został koronowany na króla Szwecji. Ród ten  odegrał ważną rolę w historii Polski, kiedy Zygmunt III, syn    Jana III i Katarzyny  Jagiellonki panował na tronie polskim i szwedzkim.

Wazowie przybywając ze Szwecji do Polski wnieśli nowe wartości m. in. dążyli do wzmocnienia władzy królewskiej, do rozwoju gospodarczego kraju, co znacznie  przyczyniło się do chwilowego rozkwitu naszego państwa, które osiągnęło  za panowania Władysława IV apogeum swego politycznego znaczenia i posiadało największe w dziejach terytorium. Z drugiej strony w wyniku powstania Chmielnickiego został zapoczątkowany proces powolnego upadku Rzeczypospolitej.

Z czterema królami Szwecji, potomkami  Katarzyny Wazówny, córki Karola IX Sudermańskiego – Fryderykiem Adolfem, Gustawem III, Gustawem IV Adolfem, Karolem XIII –  był związany Lars Engeström. Przybył do Polski w 1787 r., jako wysłannik króla Gustawa III, później jako ambasador nadzwyczajny, by podczas obrad Sejmu Wielkiego pomagać przy powstaniu Konstytucji 3 Maja oraz   wspierać dążenia Polaków do zdjęcia rosyjskiej kurateli-wyzwolenia się spod imperialnej polityki carycy Katarzyny II.

Poprzez małżeństwo w 1790 r. z Różą Chłapowską na stałe związał swój ród z Polską.

Wiedza o czasach panowania Wazów i ich krewnych, daje Polakom  okazję uniknięcia starych błędów i skorzystania z nadarzającej się od 300 lat szansy, jaką jest wspólna postawa Polski i Szwecji wobec wojny na Ukrainie.

 

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na wydarzenie od 2.października 2023 pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 20:00 | sobota – niedziela w godzinach 12:00 – 20:00). Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl