2021
II
21
niedz.

Poznajmy się lepiej. Popołudnie z K.K. Baczyńskim

Przed nami pierwsze spotkanie z nowego cyklu „Poznajmy się lepiej”, który ma na celu przybliżenie sylwetek patronów roku 2021, których ustanowił Sejm Rzeczpospolitej.

W niedzielne popołudnie przyjrzymy się postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

O życiu i twórczości poety opowiadać będzie – dobrze znany naszej publiczności ze spotkań z poezją – prof. Wiesław Ratajczak.


Wiesław Ratajczak– historyk literatury, dr hab., prof. UAM, w latach 2012-2016 kierownik Pracowni Badań nad Tradycją Europejską w Instytucie Filologii Polskiej, badacz kultury polskiej drugiej połowy XIX wieku. Kierownik specjalizacji „Animacja kultury” na studiach licencjackich filologii polskiej. Wykłada także teorię i historię kultury na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Autor książek: Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski) i wiek XIX (Poznań 2006), Słownik motywów literackich (Poznań 2006), Literatura polska XIX wieku (Poznań 2008), Conrad i koniec epoki żaglowców (Poznań 2010). Współredaktor tomów zbiorowych: Poznań Czerwiec 56. Sens pamięci (Poznań 2006), Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego (Poznań 2006), Cóż wiesz o pięknem? Szkice o literaturze, filmie, muzyce i teatrze (Poznań 2007), Norwid – artysta (Poznań 2010), Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku. W dwustulecie urodzin pisarzy (Poznań 2016), Jarosława Marka Rymkiewicza dialogi z tradycją (Poznań 2016) i in.

Aktualności

Zobacz następny artykuł