Wiktor Uznański

Referent ds.administracyjnych

wiktor.uznanski@tarnowo-podgorne.pl

tel: 61 10 10 402