Monika Rutkowska

Dyrektor Pałacu Jankowice

Tel. 61 10 10 403

ZADANIA

  • Kierowanie działalnością Pałacu Jankowice
  • Nadzór, administrowanie i zarządzanie obiektami oraz terenami rekreacyjnymi znajdującymi się w użytkowaniu Pałacu
  • Zapewnienie funkcjonowania i ciągłości działalności Pałacu Jankowice, warunków jego działania, a także organizację pracy
  • Reprezentowanie Pałacu i podejmowanie decyzji służących realizacji zadań statutowych

 

Profesjonalnie

  • Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Politechnice Poznańskiej. Pomysł na pracę w samorządzie zrodził się z potrzeby zgłębiania wiedzy prawniczej. W pracy stosuje zasadę, że wiedza to klucz do sukcesu i zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości.

 

Prywatnie

  • Tancerka, entuzjastka polskiego folkloru i skoków spadochronowych. Od dziecka obyta ze sceną, tańcząca w zespołach ludowych (Lubuskim ZPiT i ZPiT Lusowiacy). Poczucie estetyki wizualnej oraz twórcze, kreatywne myślenie to zasługa Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, które ukończyła w Zielonej Górze, na kierunku wystawiennictwo. Wychowanie przez sztukę wyposażyło ją w wiedzę o kulturze i wykształciło wrażliwego odbiorcę. Ma otwarty umysł bo każda propozycja otwiera dla niej nowe drzwi.